در بیانیه پیمان رازداری وب سایت باشگاه مشتریان شیپور به شما اعلام می کنیم که چه اطلاعاتی را از شما گردآوری کرده، چگونه از اطلاعاتی که  هنگام مراجعه به این پایگاه اینترنتی در اختیارمان قرار می دهید، استفاده و از آن ها حفاظت می کنیم.

ما حفظ حریم شخصی شما را تضمین می کنیم. اگر در هنگام استفاده از این پایگاه اینترنتی ، از شما اطلاعاتی بخواهیم که هویت شما را آشکار کند می توانید مطمئن باشید که از آنها  تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده می شود.

در هر حال تعهدات و مسئولیت های ما محدود به توانایی ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و یا تعهدی نخواهیم داشت.

باشگاه مشتریان شیپور ممکن است تغییراتی در این بیانیه بدهد. شما می توانید با مراجعه به این صفحه از تغییرات ایجاد شده در بیانیه پیمان رازداری ما مطلع شوید.

چه اطلاعاتی را گرد آوری می کنیم؟

ما ممکن است این اطلاعات را از شما یگیریم:

  1. نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، شماره تلفن همراه
  2. اطلاعات تماس از جمله آدرس و آدرس نامه الکترونیکی
  3. اطلاعاتی درباره ترجیح ها و علایق در حوزه محصولات ، پشتیبانی و نحوه اطلاع رسانی
  4. اطلاعات مرتبط با نظرسنجی از مخاطبان

با اطلاعاتی که می گیریم چه می کنیم؟

ما از این اطلاعات برای شناخت نیازهای شما و ارائه پیشنهادهای بهتر به شما استفاده می کنیم. به طور خاص، از اطلاعات گردآوری شده در سایت برای این هدف ها استفاده می کنیم:

  1. ایجاد بانک اطلاعاتی مشتریان یا همکاران بالقوه
  2. استفاده از اطلاعات برای بهبود محصولات و خدمات یا نحوه ی ارائه ی آن ها
  3. ارائه محصولات جدید، پیشنهادهای ویژه و  یا دیگر اطلاعاتی که فکر می کنیم برایتان جالب باشد در قالب خبرنامه و …
  4. تماس برای انجام تحقیقات بازار از طریق نامه الکترونیک یا تلفن-این کار حداکثر سالی یکبار انجام می شود
  5. استفاده از اطلاعات شما برای اختصاصی کردن سایت بر اساس علایق شما، بر اساس مدل کسب و کار ،صنعت و…

امنیت اطلاعات

ما متعهدیم که امنیت اطلاعات شما را تضمین کنیم. برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه های لازم استفاده می کنیم تا امنیت اطلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری می کنیم، حفظ شود.

لینک به سایت های دیگر

سایت ما ممکن است به سایت های دیگری لینک شود.وقتی که شما از طریق این لینک ها از سایت ما خار ج می شوید، توجه داشته باشید که ما بر دیگر سایت ها کنترل نداریم .باشگاه مشتریان شیپور درباره حفظ حریم شخصی و اطلاعاتی که شما در اختیار سایت های دیگر قرار می دهید مسئولیتی ندارد و آن ها شامل این بیانیه نیستند. درباره این سایت ها شما باید به بیانیه حریم شخصی خود آن ها مراجعه کنید.