پکیج یک

5,000 تومان

  • check_circle_outline نردبان تا 24 ساعت در صدر سایت
  • check_circle_outline تبلیغ آگهی در سایت تا یک ماه
انتخاب پلن

پکیج دو

8,000 تومان

  • check_circle_outline نردبان تا 48 ساعت در صدر سایت
  • check_circle_outline تبلیغ آگهی در سایت تا یک ماه
انتخاب پلن

پکیج سه

تومان

رایگان
  • check_circle_outline تبلیغ آگهی در سایت تا یک ماه
انتخاب پلن